Børne- og ungdomspsykiatrien hos Torvet 5

Vi er tre selvstændige speciallæger med børne- og ungdomspsykiatrisk praksis i Hillerød på Torvet 5, 1. sal. Vi tager alle tre imod henvendelser vedr. psykiske vanskeligheder hos børn og unge fra 4 år til og med 17 år. Vanskelighederne kan være af mange forskellige typer og omfang, f.eks. problematikker vedr. trivsel, skolevanskeligheder, konflikter, misbrug, angst, depression, spiseforstyrrelse, ADHD, autisme og OCD. Vi varetager både udredning og behandling samt tager kontakt til skoler, kommuner og andre relevante instanser. Det er en speciallæge, der er primær behandler under hele forløbet. Ved behov samarbejder vi med andre relevante faggrupper, f.eks. psykologer, diætist, psykiatrisk sygeplejerske, pædiater, voksenpsykiater. Da vi ikke har aftale med sygesikringen, skal familierne selv tage kontakt til os. Vores patienter har flere muligheder for betaling: Indmeldelse i sygesikringsgruppe 2 (refusion i hjemkommunen), privat sygeforsikring med dækning på området, aftale med egen kommune om betaling eller selvbetaling. Ved spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger kontaktes vi meget gerne.