Louise Hyldborg Lundstrøm

Der er lukket for tilgang hos Louise.

Jeg har været læge siden 2001 og har gennem mange år arbejdet med børn og unge og deres familier, herunder på børneafdeling, hos praktiserende læger og i voksenpsykiatrien.

Jeg har forsket i patientperspektiv og oplevelsen af sammenhæng i sundhedsvæsenets behandling og erhvervet mig ph.d.-graden ved Københavns Universitet i 2012.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Landsforeningen Autisme i Kreds Nordsjælland, i DH-Gribskov (lokalafdeling af Danske Handicaporganisationer) og medlem af Handicaprådet i Gribskov Kommune.

Jeg interesserer mig for de psykosociale aspekter af helbred og samfund og ønsker at bidrage til at øge mine patienters og deres familiers handlefrihed og livskvalitet. Jeg forsøger altid at tilpasse udredning og behandling til mine patienters behov og arbejder med fokus på recovery. Det er ofte betydningsfuldt at kunne udnytte selv små udviklingsmuligheder, der kan opstå i relationen mellem mig og mine patienter/familier.

Derudover lægger jeg vægt på løbende faglig udvikling og at der er plads til smil i hverdagen.

Du er velkommen til at kontakte mig på 3011 3481 for at høre mere om et evt. kommende forløb hos mig.