Henriette Sundgaard

Der er lukket for opstart af nye forløb hos Henriette frem til september 2019

MIN BAGGRUND:

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet. I mit virke som læge blev jeg mere og mere draget af psykens kompleksitet, herunder hvad der ligger imellem det at kunne mestre livet, have det godt, trives og fungere i dagligdagen og det modsatte. Dette førte mig over i den psykiatriske del af lægefaget, hvor jeg efterfølgende specialiserede mig inden for børne- og ungdomspsykiatrien og nu arbejder som autoriseret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i egen praksis. Jeg har tidligere arbejdet bredt inden for børne- og ungdomspsykiatrien i RegionH som dækker Hillerød, Glostrup og Bispebjerg hospital med udredning og behandling af alle diagnose- og aldersgrupper.

De seneste år har jeg specielt arbejdet med børn og unge med ADHD, Autisme, depression, angst, OCD, søvnforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

 

MIT ARBEJDE:

Formålet med mit arbejde er at etablere de bedst mulige betingelser for at børn og unge kommer i god trivsel og i god udvikling.

Jeg udreder barnet/den unge:

Udredning er en undersøgelse som består af samtaler med barnet/den unge samt forældre og der kan i undersøgelsen indgå spørgeskemaer og forskellige individuelle testninger. Efter aftale kan skole oplysninger, skole observationer eller andet også indgå udredningen.

Formålet med udredning er at få en forståelse af barnet/den unges samlede situation.

Jeg behandler barnet/den unge:

Behandling kan være rådgivning til barnet/den unge/forældre og hvis relevant også skole/uddannelsessted.

Behandling kan også være terapeutiske- eller støttende samtaler (individuelle samtaler og familieforløb).

Behandling kan også være opstart af medicin og opfølgning af denne.

Formålet med behandling er at støtte barnet/den unge til at få det bedre både på den korte bane og på den langebane.

Nogle gange kan der være behov for en samlet indsats fra netværket omkring barnet/den unge for at sikre bedst mulige betingelser for barnets/den unges videre udvikling og trivsel.

Efter aftale med forældre/den unge kan der tages kontakt til skole, uddannelsessted, uu-vejleder, sagsbehandler, skolepsykolog (PPR) eller andre relevante instanser med henblik på at optimere den samlede indsats omkring barnet/den unge og der kan følges op med samarbejdsmøder, netværksmøder, speciallæge erklæring eller statusskrivelser.

 

ØVRIGE INFORMATIONER:

Jeg kan kontaktes på mail: henriette.sundgaard@outlook.dk.

Mobil: 30334674 (telefontid mellem kl. 8-9 og kl. 12-13)

Har du sundhedsforsikring så kan jeg oplyse, at jeg har en samarbejdsaftale med PFA.

Er barnet/den unge skiftet til Sygesikrings gruppe 2 så refunderes udlæg for udredning/behandling hos kommunen. Jeres udlæg refunderes fuldt ud, fraset speciallægeerklæring og statusskrivelse som har en egenbetaling på hhv. 5000 kr. og 2000 kr. Information om sygesikringsgruppe 2 findes på borger.dk.

 

JEG TILBYDER I ØVRIGT OGSÅ:

Neurofeedbacktræningssessioner til både børn og voksne.

Neurofeedback er en computerbaseret trænings metode som stimulerer hjernens egen evne til at regulere sig selv.

Baggrunden for neurofeedback er meget forenklet at hjernen konstant regulerer eksempelvis følelser, tanker og adfærd som respons på indre og ydre omgivelser, med det overordnede mål at tilpasse sig dets miljø. Ved psykiske forstyrrelser kan hjernens evne til selvregulering være nedsat hvilket kan vise sig som følelsesmæssige over- eller underreaktioner, nedsat evne til at regulerer funktioner som vågenhed, opmærksomhed og fleksibilitet og nedsat evne til at regulere og tilpasse sin adfærd på en hensigtsmæssig måde.

Neurofeedback-træning har potentiale inden for mange områder herunder eksempelvis stress, ADHD, angst, OCD, depression, autisme, søvn problematikker m.m. Der foreligger ikke entydig videnskabelig dokumentation for neurofeedbacks virkning, hvorfor metoden må klassificeres inden for det alternative område. Der er ingen risici ved træningsmetoden.

Neurofeedback foregår ved at små elektroder placeret i hovedbunden måler hjernebølgeaktivitet i et ønsket hjerneområde, hvor der ønskes opregulering eller nedregulering af hjernebølgeaktivitet. Målingerne af hjernebølgeaktiviteten registreres i computer software og kobles på fremvisning af en film på en computerskærm. Hver gang den ønskede hjernebølgeaktivitet registres, så optimeres kvaliteten af film fremvisningen (d.v.s. hjernen belønnes ved positiv feedback). Når der måles for langsom eller for hurtig hjernebølgeaktivitet, afspejles det på skærmen ved at kvaliteten af filmen bliver forringet. Tesen er, at hjernen som udgangspunkt altid søger at tilpasse og optimere sig selv bedst muligt i forhold til sine omgivelser. Ved hjælp af denne trænings metode understøttes hjernen i forhold til at øge eller sænke aktiviteten i udvalgte områder over en periode og såfremt hjernen selv registrer, at den øgede/sænkede aktivitet fører til en bedre funktion i dagligdagen, så selv vil regulere og stabilisere hjernebølgeaktiviteten i det ønskede hjernebølgeaktivitets område.

Hver trænings session tager mellem 30-45 minutterog der laves status i.f.h.t. effekt efter hver 5. session.

Udviklerne af neurofeedback anbefaler et sted mellem 15 og 30 trænings sessionerfor at en eventuel effekt forbliver stabil.

Pris for 5 træningssessioner 3000 kr.